Værd at vide

Flere og flere børn har motoriske udfordringer ved skolestart blandt andet på grund af en stigning i stillesiddende tid i hverdagen (tid foran tv, I-pad og transport til og fra institution i bil).

Det er en bekymrende udvikling, da problemer med at mestre motoriske og kropslige færdigheder kan risikere at følge børn i deres ungdom og voksenliv, og kan påvirke både socialt og sundhedsmæssigt.

Forskning peger imidlertid på, at bevægelse og leg kan gøre en stor positiv forskel i børns hverdag. En lyst og et kendskab til bevægelse og til det, ens krop kan, giver nye indsigter, øget selvtillid og bedre sociale kompetencer, og kan være med til at give barnet en nemmere overgang til skolestart, SFO og de bevægelsesorienterede lege i frikvartererne.

Læs rapporten - Tomo Agency

Bevægelsens store betydning

Bevægelse gennem leg har en væsentlig betydning for børns trivsel, læring, udvikling, dannelse, selvværd og kropsbevidsthed.

Børnene udvikler blandt andet de sociale og sproglige kompetencer gennem bevægelse, fordi der er mulighed for at fortolke, udforske og udvikle sig i samspil med andre børn i en god og positiv stemning. Derfor giver det mening at deltage i aktiviteter, hvor barnet bliver opmuntret til at bevæge sig og føle sig anerkendt og motiveret.

Noget af det, der især falder Bevægelsesbandittens tilknyttede etnologer fra Tomo agency, i øjnene, er den betydning, som bevægelse har på børnenes kulturelle og sociale udvikling i hverdagen. Det styrker i den grad børnenes sociale kompetencer og forståelse for at indgå i et fællesskab.

Ifølge Sundhedsstyrelsen gennemgår børn en kulturel og social udvikling i forbindelse med bevægelsesaktiviteter i dagtilbuddet, som giver dem et afsæt og en anledning til at indgå i en idrætsforening, når de forlader børnehaven og starter i skole.

Dette oplever vi også meget tydeligt ude i de institutioner, som har arbejdet med Bevægelsesbandittens koncept.

Her ser vi børnene gå fra kendskab til mestring af bevægelse, vi ser de mange glæder og muligheder, lysten til bevægelse åbner op for. Børnene giver i den grad udtryk for den nye mestring med masser af store smil og grin, det nye kammeratskab er tydeligt, respekten for hinanden åbenlys – og så stråler de nærmest af glæde, når de lærer sig en ny kunnen, og dermed får oplevelsen af succes.

Det er Bevægelsesbandittens ønske at sprede den oplevelse ud, så endnu flere børn kan opleve den glæde, som bevægelse kan give.

Bliv en del af holdet

Bevægelsesbanditten

arrow-right-circle