Til institutionerne

Bevægelsesbandittens tilbud tager sit udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, som beskriver en mere holistisk tilgang til læring, hvor børnene skal uddannes bredt både socialt, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt.

Vi tilbyder derfor bevægelsesforløb, hvor der er fokus på at udvikle børnenes motorik gennem leg, men også deres sociale færdigheder, deres selvværd og deres kropslige forståelse.

Bevægelsesbandittens instruktører sætter en ramme for bevægelses-legen, som giver børnene mulighed for at træne specifikke dele af kroppen, men i rammen er der også plads til, at børnene selv kan gå på opdagelse og lære nye sider af dem selv at kende. Nye styrker og evner, der kan give rum til mere selvtillid og lyst til at lære mere.

Vi arbejder ud fra vores erfaring med, at det bedste læringsmiljø omkring bevægelse sker igennem opmuntring, ros og anerkendelse, og at denne tilgang giver børnene lysten til at ville blive endnu dygtigere.

Bliv en del af holdet

Selve bevægelsesforløbet

Den motoriske bevægelsesrejse aftales individuelt med den enkelte institution, og kan derfor tilpasses efter behov.

Forløbet starter dog typisk med et 16 + 2 ugers træningsforløb, hvor der i forløbet er indbygget 2 idrætsdage/screeninger. Den første af disse lader os lære børnenes aktuelle færdigheder at kende, og det efterfølgende forløb tilpasses herefter.

Efter de 16 ugers træning afholdes der endnu en idrætsdag, hvor børnene igen prøver samme øvelser for at kunne dokumentere udviklingen på den motoriske del.

Ud over den fysiske udvikling, som børnene vil gennemgå, så er der mulighed for at tilknytte 2 etnologer til forløbet. Deres opgave vil være at observere og dokumentere hverdagslige fænomener som trivsel, sociale relationer og selvværd.

De første par måneder vil træningen foregå ude i institutionen. Denne løsning gør, at vi kan få integreret den eksisterende legeplads og dermed give børnene og pædagogerne ny inspiration til leg og bevægelse i hverdagen. I de koldeste vintermåneder vil vi benytte indendørs faciliteter i byen – typisk de steder, hvor de lokale idrætsforeninger holder til, så børnene kan få en tidlig tilknytning hertil.

Pædagogisk mesterlære

Institutionens pædagoger vil kunne se forløbet som et mesterlære-forløb, hvor de igennem deltagelse og observationer i høj grad selv vil være i stand til at kunne instruere børnene i de forskellige motoriske instruktionsmomenter.

I forløbet er det afgørende, at indsatsen prioriteres i det daglige arbejde i institutionerne og bliver forankret som en fast del af ugeplanen. Bevægelsesbanditten vil igennem forløbet være i dialog med lederne om det, vi oplever på den motoriske bevægelsesbane. Hvis det opleves, at der er noget strukturelt, der skal tilrettes, vil vi komme med vejledende feedback til, hvordan det kan gribes an.

Vi har et ønske om at være inspirerende sparringpartnere til de deltagende medarbejdere i institutionerne, så vi i samarbejde kan skabe de bedste muligheder for børnene.

Bliv en del af holdet

Bevægelsesbanditten

arrow-right-circle