Om Bevægelsesbanditten

Bevægelsesbanditten er et koncept med fokus på børns bevægelse, trivsel og udvikling, primært rettet mod børnehaver og specialskoler.

Vi ønsker, at børn skal opleve glæden ved at bevæge sig og ved at lære egen krop at kende og mærke dens styrker og muligheder – fordi det skaber glæde og selvtillid, men også fordi forskningen viser, at bevægelse skaber læringsparate og socialt kompetente børn.

Asger Madsen, som også er daglig leder af Bevægelsesbanditten, er idémanden bag konceptet. Med baggrund i sine mange år som træner, og i arbejdet med børn og unge, har han den overbevisning, at bevægelse helt grundlæggende er en forudsætning for udvikling.

Det øvrige hold hos Bevægelsesbanditten består af højt kvalificerede personer, der ud over at have oplevet glæden i forskellige bevægelsessammenhænge er uddannet igennem de største danske idrætsforbund og/eller med anden relevant baggrund.

Bevægelsesbanditten samarbejder med etnologerne Mads og Jakob fra Tomo Agency, hvor de med et humanistisk- og kulturvidenskabeligt fokus kan dokumentere hvad bevægelse gennem leg betyder for børnene i den enkelte institution.

For mere info om Tomo Agency

Derudover samarbejder Bevægelsesbanditten med pædagogisk/psykologisk konsulent, Laila Lyse fra Lyse Consult, som bidrager med viden, oplæg og sparring omkring legens betydning og potentiale, udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer, bevægelse, trivsel og læringsparathed.

For mere info om Lyse Consult

Ens for alle på holdet er, at alle - siden de var børn - har været og stadig er aktive sportsudøvere, hvor deres erfaringer omkring færdigheder og fællesskaber for alle har været en væsentlig del i det at opleve ”det gode liv”.

Barnets bevægelsesrejse

I dag bruger børn en stor del af deres tid på at sidde stille og kigge på en skærm. Bevægelsesbanditten vil gerne bidrage til, at de også opdager og oplever glæden ved at komme ud og bevæge sig med andre.

Samspillet skaber selvtillid og holdånd, og interaktionen mellem dem selv og andre børn/voksne har stor betydning for deres trivsel, deres sociale kompetencer, samt deres læring og selvværd i det hele taget.

Bevægelsesbanditten har ydermere et ønske om at vise børnene de mange muligheder, der ligger i foreningslivet, f.eks. den lokale idrætsforening eller boldklub.

Forskning viser nemlig, at foreningsidræt kan føre forskellige samfundsklasser sammen, og at børnene udvikler vigtige sociale kompetencer såsom ansvarlighed, beslutsomhed, dømmekraft, fairness, kammeratskabsånd, korpsånd, samfundsforståelse, mod, selvkontrol, stræbsomhed, handlekraft og udholdenhed, når de er en del af foreningslivet.

Det er værdifuld læring og forståelse, som vil kunne gøre en kæmpe forskel for barnet i dets videre liv og dannelse.

Sådan foregår det

Vi arbejder ud fra et nærhedsprincip, hvor Bevægelsesbanditten kommer ud til institutionen. Her opsættes der et antal bevægelsestilbud, hvor læring igennem leg er i fokus. Bevægelsesbandittens instruktører er med for at give instruktion og vejledning til øvelserne og legene, og kan således samtidig komme med ny inspiration til bevægelses-lege til stedets ansatte.

I vinterhalvåret flytter vi fra institutionerne og ind til de lokale sportsarenaer, så børnene tidligt får opbygget en positiv relation til de steder, hvor idrætsforeningerne opholder sig i eftermiddags- og aftentimerne. Dermed vil de få et større kendskab til de lokale klubber, og dermed en større lyst til at blive en del af disse fællesskaber.

Bliv en del af holdet

Bevægelsesbanditten

arrow-right-circle