Organiseret bevægelse og leg skaber læring

Bevægelsesbanditten.dk tilbyder et koncept, hvor børnehavebørn og børn på specialskolerne får et ugentligt tilbud for organiseret bevægelse, der på sigt vil give børnene den bedste forudsætning for at kunne modtage læring i skolemiljøerne og i højere grad give børnene lyst til at blive en del af byernes foreningsliv.

Bliv en del af holdet

Vores baggrund

Bevægelsesbanditten er skabt af gode mennesker, der kommer med relevante uddannelser indenfor pædagogik, psykologi, etnologi, human fysiologi og ikke mindst med mange års erfaring som idrætsudøvere, trænere og ledererfaring fra foreningslivet og det private arbejdsmarked

Observationer

Det ses meget tydeligt; Børns motoriske færdigheder bliver ofte ikke udviklet til deres fulde potentiale. Det kan vise sige at være en hæmsko senere i livet.

Vores test

Vores testforløb viser med al tydelighed, at vi med en målrettet indsats kan flytte børnenes motoriske færdigheder væsentligt til gavn for børnene både på kort og lang sigt.

Konklusionen

Derfor skal der nu afsættes og sættes fokus på at hjælpe den næste generation og deres motoriske færdigheder, som vil gavne barnet og på sigt hele samfundet.

Hvad siger eksperterne?

Det er bredt anerkendt og videnskabeligt bevist, at bevægelse og fysisk aktivitet hos børn, udover at være sjovt, har mange positive og sundhedsmæssige effekter:

  • Fysisk aktivitet har positive effekter på læring, motivation og trivsel
  • Fysisk aktivitet, hos særligt de mindste børn, er vigtigt for at stimulere deres grov- og finmotorik
  • Fysisk aktivitet tidligt i livet, som en del af gode og sunde vaner, øger chancerne for at have en aktiv hverdag senere i livet
  • Fysisk aktivitet kan være lige så effektiv eller i særlige situationer mere effektiv end medicinsk behandling

Kilde: Fysisk aktivitet læring, trivsel og sundhed, Bente Klarlund, Kayser Nielsen, Vidensrådet , m.

Forløb

Et typisk startforløb bygges op efter en 18 ugers plan, hvor forløbet indeholder 2 screeninger og 16 ugers træning.

Bliv en del af holdet

Målsætning

1
Målsætningen er at vise, at en målrettet indsats kan flytte børnenes motoriske færdigheder i en væsentlig grad, der vil give børnene selvværd, selvtillid og give børnene den bedste forudsætning for et godt skole- og fritidsliv.
2
At en motorisk udvikling vil give langt flere børn lyst til at blive en del af de gode foreningstilbud.
3
At en god introduktion til flere forskellige sportsgrene i højere grad vil give flere børn muligheden for at finde ”deres sportsgren”, og at en sen specialisering i valg af sportsgren vil gøre at børnene fastholdes i længere og højere grad i foreningslivet.

Bevægelsesbanditten

arrow-right-circle